Klimaklar

En Klimaklar Produktionsvirksomhed er en konkurrencedygtig virksomhed

Store virksomheder i Danmark og i EU er forpligtede til at opgøre og reducere CO2-udledning fra hele værdikæden. Derfor kræver de, at I som leverandører har viden om og en holdning til jeres CO2-aftryk og konkrete reduktionsplaner.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et forløb, hvor I lærer at beregne og forstå jeres virksomheds CO2-data, reducere CO2-udledning, sætte reduktionsmål og kommunikere om jeres arbejde.

Forløbet sætter jer i stand til at udarbejde og opdatere jeres klimaregnskab. I får hjælp til at sætte mål, og I får tilpasset vejledning til konkrete reduktionstiltag, strategi og kommunikation.

Forløbet

Dette særforløb er et samarbejde mellem Udvikling Assens, Nordfyns Erhverv og Turisme, Dansk Industri og Industriens Fond.

Det består af seks digitale læringsmoduler, fire fysiske møder og to timers individuel sparring med en klimarådgiver.

Prisen for hele forløbet er 4.500 kr. pr. virksomhed.
I har mulighed for at deltage med op til to personer på netværksmøderne.

For at deltage skal din virksomhed have en DB07-branchekode mellem:

• 10.00.00-39.99.99 Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation
• 45.00.00-46.99.99 Engroshandel
• 49.40.00-46.49.99 Transport

De 4 moduler

Tirsdag den 3. september 2024 kl. 14.00 – 16.00
Opstartsmøde. Viden om klimadagsordenen.

Onsdag den 18. september 2024 kl. 9.00 – 11.00
Forståelse for klimadata og evnen til at indsamle relevant data.
Kompetencer til at lave og forstå CO2 -beregninger på virksomhedsniveau vha. Klimakompasset.

Torsdag den 10. oktober 2024 kl. 14.00 – 16.00
Overblik over reduktionsmuligheder og input til handlingsplan

Tirsdag den 29. oktober 2024 kl. 9.00 – 11.00
Opsamling. Inspiration til klimakommunikation og markedsføring.

Spørgsmål

Har du spørgsmål? Kontakt erhvervskonsulent Martin Hjorth på mrh@neet.dk/61191599 og hør mere.

Tilmelding