AMU-godtgørelse

Ofte stillede spørgsmål og svar

Du er stadig meget velkommen på kursusforløbet, men du kan desværre ikke modtage VEU-godtgørelse og skal betale fuld kursuspris, som er kr. 6.400,- for medarbejdere og kr. 5.100,- for ledere.

Du modtager VEU-godtgørelse pr. dag, og det betyder at du ikke modtager VEU-godtgørelse for den eller de dage, du ikke er mødt op. Godtgørelsen er på kr. 668,80 pr. dag.

På grund af den særlige AMU-opbygning er det ikke muligt at sende deltidsansatte på dette kursusforløb. Men hvis efterspørgslen i øvrigt er stor nok (18 – 20 personer), opretter vi gerne et særligt hold for deltids-ansatte.

Såvel NEET Academy som Campus Vejle er parat til at hjælpe dig, ligesom du vil få udleveret en beskrivelse, der helt sikkert vil hjælpe dig godt på vej.

Så modtager du ikke godtgørelsen, der svarer til kursusprisen. Men dels vil du få en reminder om, at du skal søge, og dels står vi til rådighed for at sikre, at du får søgt rigtigt og i tide.

Med en kontingentbetaling på 1.100 kr. for de fleste butikker, så er det billigt at være medlem af Nordfyns Erhverv og Turisme. Og vi vil meget gerne have nye medlemmer, men for at deltage på dette kursusforløb kræver det ikke at man er medlem af Nordfyns Erhverv og Turisme.

Det er måske nemmere at nævne, hvem der ikke er i AMU-målgruppen: Det er personer, der har taget en længerevarende uddannelse – populært sagt de uddannelser, der kræver en studentereksamen for at komme på – OG hvor den pågældende har brugt denne uddannelse indenfor de sidste 5 år.
Som eksempel kan nævnes, at en medarbejder i en boghandel, der er læreruddannet, men ikke har arbej-det som lærer de seneste 5 år, ER i AMU-målgruppen og således tilskudsberettiget.
En mere firkantet beskrivelse kunne se således ud:
Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i fleksjob. Der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse. For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal deltageren opfylde et af følgende punkter:
• Være faglært eller ufaglært
• Have en uddannelse, som i niveau og varighed svarer maksimalt til en erhvervsuddannelse
• Have en højere uddannelse, som ikke har været anvendt jobmæssigt i de sidste 5 år.

Er du i tvivl, så kontakt Ove Syberg for en nærmere drøftelse på telefon 2117 2101 eller på mail os@neet.dk