Danske turismekompetencer kurser på Nordfyn

Gratis kursus i e-mailmarkedsføring

Ville du gerne benytte e-mailmarkedsføring mere effektivt eller bare i gang?

Så deltag på vores gratis kursus i e-mailmarkedsføring, der hjælper dig i gang med og klæder dig på til at få det optimale ud af mediet.

Husk computer eller tablet.

Dato: 13. maj kl. 18-21.30

Sted: Nordfyns Erhverv og Turisme, Vestre Havnevej 9b, 5400 Bogense

 

Tilmelding til rikke@neet.dk senest d. 9. maj.

 

Kurset indeholder:

På kurset arbejder vi med nyhedsbreve.

Værdien af e-mail marketing.

Værktøj til at lave en god årsplan for dine nyhedsbreve.

Vi skal rundt om:

* Midlet = nyhedsbrevet

* Budskabet = teksten (fra tanke til modtager relevant indhold)

Praktisk gennemgang:

* Opsætning af MailChimp konto (gratis værktøj)

* Integration med Facebook

* Opsætning af en landingpage

* Offentliggørelse af landingpage på Facebook, IG- link i bio, IG-story og IG-væg

Hvis tiden tillader det, går vi i gang med at lave det første nyhedsbrev.

Tilmelding

Tilmelding til rikke@neet.dk senest d. 9. maj.

Husk at du skal være ansat eller eje en virksomhed, som har et cvr-nummer, for at kunne deltage.

Har virksomheden ikke en vækststrategi, skal dette dokument udfyldes. Vi hjælper dig gerne.

Hvem kan deltage?

Virksomheden skal være SMV

Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, som:

* beskæftiger under 250 personer og

* har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. Euro (DKK 375 mio.) ELLER

* en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. Euro (DKK 325 mio.)

 

Virksomheden skal være i turismebranchen

Din virksomhed skal sælge varer eller tjenesteydelser direkte til turister.

Dvs. at detailhandlen også kan være med.

 

Virksomheden skal have en vækststrategi og et kompetencebehov

Men det er ingen udfordring – Nordfyns Erhverv og Turisme hjælper dig gerne med at lave vækststrategien – uden beregning!

Da projektet tager udgangspunkt i virksomhedens individuelle vækstpotentiale, er det nødvendigt, at din virksomhed har en vækststrategi eller forretningsplan, hvori virksomhedens planer for vækst og ønsket kompetencebehov er beskrevet. Strategien skal gøre det muligt at sammenholde vækstmål, handlinger og forventet effekt med det ønskede kursusforløb. Det skal sikre, at kompetencetilførslen understøtter de vækstmål, I allerede har sat for virksomheden.

Har du behov for vejledning til at få beskrevet eller præciseret virksomhedens vækststrategi, forretningsplan eller kompetencebehov, har vi mulighed for at hjælpe dig.

Se også skabelon for vækststrategi her! (PDF)

 

Virksomheden skal opfylde specifikke krav om ejerskabsforhold

Specifikke forhold omkring virksomhedens ejerskab afgør, om din virksomhed kan godkendes til deltagelse.

Kan deltage:

* Franchises, hvor den enkelte virksomhed (CVR-nummer) ikke overstiger ovenstående krav

* Virksomheder, der forpagter et stykke offentligt ejet jord (fx campingpladser)

* Selvejende institutioner (fx museer), med et kommercielt fokus

* Foreninger med CVR-nummer og et kommercielt fokus

* Enkeltmandsvirksomheder

* Virksomheder, hvor ejeren ikke udbetaler løn, men overskud (hvis det er eneste indtægtskilde)

Kan ikke deltage:

* Virksomheder, der har et offentligt ejerskab, der overstiger 25 % (medmindre den er offentligt ejet af et universitet, må de eje op til 50 %)

* Virksomheder, der er del af en kæde, hvor kæden overstiger de krav, der er stillet op i EU’s definition af SMV’er.

* Selvejende institutioner, der ikke har et kommercielt sigte

* Virksomheder, der ikke sælger direkte til turister (fx konsulentvirksomheder henvendt til turismeerhvervet)

 

For spørgsmål til ovenstående:

Kontakt Rikke Lindhøj

rikke@visitnordfyn.dk

61 96 05 66

Kurserne tilbydes gennem projektet Danske Turismekompetencer under Dansk Kyst og Naturturisme.

Nordfyns Erhverv og Turisme
Dansk Kyst og Natur turisme
region syddanmark
EU logo region syddanmark