Danske turismekompetencer kurser på Nordfyn

Gratis kursus i digital markedsføring

Ville du gerne markedsføre dig mere effektivt, end du føler, du har tid og overskud til?

Så deltag på vores gratis kursus i digital markedsføring, der hjælper dig i gang med og klæder dig på til at bruge forskellige planlægningsværktøjer.

Det letter din hverdag, og din virksomhed bliver samtidig mere tydelig over for potentielle kunder.

Datoer: 18. marts, 25. marts og 1. april kl. 18-21.30

Sted: Skamby Multihus, Torupvej 59, 5485 Skamby

Derudover er der mulighed for at lave en ekstra kursusdag efter 1. april samt efter turistsæsonen med dybere fokus på et eller flere af emnerne inden for digital markedsføring.

Individuel support efter kurset og mellem kursusdagene.

Tilmelding til rikke@neet.dk senest d. 10. marts.

Kurset indeholder:

Digital strategi

– Hvordan sætter vi vores retning på baggrund af fakta

– Hvorfor, hvordan og hvad

Content marketing, sociale medier, kundeservice og anmeldelsesplatforme

– Content marketing

– Sociale medievalg og annoncering

– God kundeservice der skaber relationer, loyalitet og salg

Anmeldelser og de mange muligheder

– Søgeordsoptimering, Google Ads og Google Analytics

– Hvad er Google Ads, og hvordan kan du bruge det.

– Hvordan måler du igennem Google Analytics?

– Grundlæggende SEO

– Søgeordsanalyse

Tilmelding

Tilmelding til rikke@neet.dk senest d. 10. marts.

Husk at du skal være ansat eller eje en virksomhed, som har et cvr-nummer, for at kunne deltage.

Har virksomheden ikke en vækststrategi, skal dette dokument udfyldes. Vi hjælper dig gerne.

Hvem kan deltage?

Virksomheden skal være SMV

Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, som:

* beskæftiger under 250 personer og

* har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. Euro (DKK 375 mio.) ELLER

* en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. Euro (DKK 325 mio.)

 

Virksomheden skal være i turismebranchen

Din virksomhed skal sælge varer eller tjenesteydelser direkte til turister.

Dvs. at detailhandlen også kan være med.

 

Virksomheden skal have en vækststrategi og et kompetencebehov

Men det er ingen udfordring – Nordfyns Erhverv og Turisme hjælper dig gerne med at lave vækststrategien – uden beregning!

Da projektet tager udgangspunkt i virksomhedens individuelle vækstpotentiale, er det nødvendigt, at din virksomhed har en vækststrategi eller forretningsplan, hvori virksomhedens planer for vækst og ønsket kompetencebehov er beskrevet. Strategien skal gøre det muligt at sammenholde vækstmål, handlinger og forventet effekt med det ønskede kursusforløb. Det skal sikre, at kompetencetilførslen understøtter de vækstmål, I allerede har sat for virksomheden.

Har du behov for vejledning til at få beskrevet eller præciseret virksomhedens vækststrategi, forretningsplan eller kompetencebehov, har vi mulighed for at hjælpe dig.

Se også skabelon for vækststrategi her! (PDF)

 

Virksomheden skal opfylde specifikke krav om ejerskabsforhold

Specifikke forhold omkring virksomhedens ejerskab afgør, om din virksomhed kan godkendes til deltagelse.

Kan deltage:

* Franchises, hvor den enkelte virksomhed (CVR-nummer) ikke overstiger ovenstående krav

* Virksomheder, der forpagter et stykke offentligt ejet jord (fx campingpladser)

* Selvejende institutioner (fx museer), med et kommercielt fokus

* Foreninger med CVR-nummer og et kommercielt fokus

* Enkeltmandsvirksomheder

* Virksomheder, hvor ejeren ikke udbetaler løn, men overskud (hvis det er eneste indtægtskilde)

Kan ikke deltage:

* Virksomheder, der har et offentligt ejerskab, der overstiger 25 % (medmindre den er offentligt ejet af et universitet, må de eje op til 50 %)

* Virksomheder, der er del af en kæde, hvor kæden overstiger de krav, der er stillet op i EU’s definition af SMV’er.

* Selvejende institutioner, der ikke har et kommercielt sigte

* Virksomheder, der ikke sælger direkte til turister (fx konsulentvirksomheder henvendt til turismeerhvervet)

 

For spørgsmål til ovenstående:

Kontakt Rikke Lindhøj

rikke@visitnordfyn.dk

61 96 05 66

Kurserne tilbydes gennem projektet Danske Turismekompetencer under Dansk Kyst og Naturturisme.

Nordfyns Erhverv og Turisme
Dansk Kyst og Natur turisme
region syddanmark
EU logo region syddanmark